Giao ban 6 tháng 19Sáng ngày 16/7, UBND huyện Mai Châu tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

HN BCH Đảng bộ 18 1Ngày 15/7, Huyện ủy Mai châu tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Khai giảng Trung cấp LLCTSáng ngày 13/7, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình phối hợp với Huyện ủy Mai Châu tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện Mai Châu. Tham dự lễ khai giảng có Thạc sỹ Nguyễn Văn Vân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình; đồng chí Hà Công Thẻ, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học và 70/70 học viên tham gia lớp học lần này.

THÔNG TIN KỲ HỌP 18  CỦA UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Ngày 14/5/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã họp kỳ 18. Đồng chí Vì Thị Thuỳ Dung - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ xã Thung Khe

1Đảng uỷ xã Thung Kheđã không ban hành kế hoạch phát triển đảng viên; đề nghị chuyển đảng chính thức không đúng thời gian quy định đối với 01 đảng viên.

2- Đồng chí Hà Văn Thu - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thung Khe chịu trách nhiệm chính về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra đối với tập thể Đảng ủy xã, cụ thể: Năm 2017, 2018 đồng chí không lãnh đạo Đảng ủy ban hành kế hoạch phát triển đảng viên; để xảy ra trường hợp chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị quá thời hạn 06 tháng so với quy định.

3- Đồng chí Lò Văn Dương - Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Thung Khe năm 2017, 2018 không tham mưu cho Đảng ủy ban hành kế hoạch phát triển đảng viên; để xảy ra trường hợp chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị quá thời hạn 06 tháng so với quy định.

Vi phạm, khuyết điểm chủ yếu của Đảng ủy xã Thung Khe, đồng chí Hà Văn Thu, đồng chí Lò Văn Dương là do nguyên nhân khách quan và chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng; chưa gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên; chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Thung Khe, đồng chí Hà Văn Thu, đồng chí Lò Văn Dương, kịp thời có những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra

II- Xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng uỷ xã Pù Bin

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Pù Bin đã có nhiều có gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với những ưu điểm đó là:

- Đã kịp thời quá triệt và triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ xã.

- Kịp thời kiện toàn đủ số lượng thành viên UBKT Đảng ủy; Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ hàng năm tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và do huyện mở.

- Chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chế độ tài chính đảng; quản lý và sử dụng Tài chính đảng phục vụ kịp thời cho hoạt động của Đảng ủy.

Bên cạnh đó còn có một số khuyết điểm, thiếu sót cần khắc phục đó là:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; số cuộc kiểm tra, giám sát còn ít.

- Việc lập và lưu trữ hồ sơ một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chưa đầy đủ; việc thu, trích nộp, quán lý và sử dụng đảng phí ở một số chi bộ còn chưa kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu các đơn vị được kiểm tra phát huy những ưu điểm và khắc phục ngay những khuyết điểm, thiếu sót và báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy theo quy định.

 

THÔNG TIN KỲ HỌP 19 CỦA UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Ngày 14/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã họp kỳ 19. Đồng chí Vì Thị Thuỳ Dung - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảngđối với Đảng uỷ xã Tân Mai

Sau khi xem xét báo cáo của Tổ kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận như sau:

1. UBKT Huyện ủy cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Tân Mai do các tổ kiểm tra trình tại kỳ họp.

2. UBKT Huyện ủy chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và yêu cầu các đơn vị có giải pháp khắc phục, sửa chữa khịp thời, hiệu quả.

3. Qua kiểm tra cho thấy những ưu điểm nổi bật là:

- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Tân Mai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Kịp thời quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

- Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; kịp thời kiện toàn UBKT khi có biến động nhân sự.

- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chi tiêu ngân sách phục vụ hoạt động công tác Đảng; chỉ đạo bộ phận kế toán lập và điều chỉnh dự toán theo đúng quy định của Luật ngân sách. Các khoản chi đúng mục lục ngân sách Nhà nước, thực hiện quyết toán và cập nhật trên sổ sách kế toán kịp thời; hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên được lưu trữ gọn gàng, khoa học, đầy đủ.

4. Bên cạnh đó còn có một số khuyết điểm, thiếu sót cần khắc phục đó là:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; số cuộc kiểm tra, giám sát còn ít; tiến độ thực hiện các cuôc kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Tân Mai được kiểm tra phát huy những ưu điểm và khắc phục ngay những khuyết điểm, thiếu sót và báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy theo quy định.

Trong kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã cho ý kiến vào các văn bản:

- Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Kỳ họp 9 19Chiều ngày 12/7, Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Chuyên đề) về sáp nhập địa giới hành chính cấp xã huyện Mai Châu. Tham dự có các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, 27/31 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lãnh đạo các cơ quan liên quan.