Ngày 26/4/2017, Huyện ủy Mai Châu tổ chức sơ kết công tác dân vận quý I và triển khai công tác dân vận quý II năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy, chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sơ kết dân vận quý I 
 Đ/c Nguyễn Đức Thịnh phát biểu tại hội nghị

 

Trong quý I, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong cả hệ thống chính trị với những nội dung chủ yếu như: Phòng, chống mê tín dị đoan và tảo hôn; phong trào thi đua dận vận khéo, phối hợp với các cơ quan tham mưu theo dõi, nắm tình hình tư tưởng nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ phòng chống cháy rừng. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, trong 3 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện và vận động quân nhân lên đường nhập ngũ đạt 100% quân số; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp quần chúng nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương; Hội Cựu chiến binh phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với trên 8.000 ngày công lao động; Phong trào “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ được đẩy mạnh tại các chi tổ hội, các cấp hội cơ sở làm tốt công tác giúp đỡ các gia đình hội viên nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực như giúp đỡ ngày công lao động, tiền và hiện vật với số tiển trên 139 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra ý kiến kiến nghị về vấn đề tôn giáo, xâm canh xâm cư, ô nhiễm môi trường tại các xưởng tăm, đũa,vấn đề phát triển du lịch…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận đối với quần chúng, cán bộ cần làm tốt công tác dân vận tại cơ sở, bám sát nhiệm vụ công tác của từng cơ quan đơn vị./.

Khà Hiếu (Đài TTTH)