Sáng ngày 16/5, BCĐ Tây Bắc do đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên chuyên trách BCĐ Tây Bắc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Công Thẻ, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện.

 BCĐ TB 2017
 Đ/c Vũ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những tháng đầu năm 2017, Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội ghị lần thứ tư BCHTW  Đảng (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, rà soát, phê duyệt, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng ủy định. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và hoạt động của các tổ chức.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu nông, lâm nghiệp gắn với chương trình MTQG xây dựng NTM; Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; việc thực hiện Nghị quyết số 52 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân tộc - tôn giáo trên địa bàn huyện,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Anh Tuấn, trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả huyện Mai Châu đã đạt được trong những tháng đầu năm 2017; đồng chí tiếp thu những kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc, yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh./.

Trang TTĐT