Sáng ngày 26/7, Huyện ủy Mai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Bùi Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Công Thẻ, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, đại diện Thường trực các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 Sơ kết công tác đảng 2017
 Quang cảnh HN

 

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy Mai Châu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành việc tổng hợp, xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hướng dẫn các chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, đến nay đã có 113/274 chi bộ tiến hành xong Đại hội; tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn... của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện, tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được Huyện ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên luôn được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã ban hành quyết định giải thể 02 tổ chức cơ sở Đảng và thành lập 01 tổ chức cơ sở đảng mới, toàn Đảng bộ huyện hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở, 19 chi bộ cơ sở, có 274 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, không có xóm trắng đảng viên và chi bộ xóm sinh hoạt ghép. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận một số vấn đề như: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; tình hình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các chi, đảng bộ; thực tiễn công tác sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề; tình hình tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở,...

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về vông tác tổ chức xây dựng đảng; chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và chuẩn bị tốt các điều kiện, công tác nhân sự phục vụ Đại hội các ngành đoàn thể nhiệm kỳ 2017-2022; tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn huyện; hoàn thành Đề án xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, việc sắp xếp cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể; thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Trang TTĐT