Ngày 25/7/2017, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận các cơ quan Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có 109 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

20170725 074939 
 Đ/c Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi với các học viên

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt, trao đổi các kiến thức, kỹ năng, nghịêp vụ cơ bản về công tác Dân vận các cơ quan Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Hà Thị Viễn (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy)