Huyện ủy
12 User(s):
Search criteria
Search results

Họ tên Chức vụ Phòng ban Điện thoại
Nguyễn Đức Thịnh
Bí thư Huyện uỷ -Chủ tịch HĐND huyện
Huyện ủy
0915.479.328
Đặng Mai Sơn
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
Huyện ủy
02183867866
Đinh Hùng Cường
Chánh Văn phòng Huyện ủy
Huyện ủy
01698.529.678
Sùng A Chênh
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Huyện ủy
0977378288
Hà Văn Di
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Huyện ủy
-
Vì Thị Thuỳ Dung
Phó Trưởng ban tổ chức huyện ủy
Huyện ủy
0912.415.715
Khà Văn Cường
Phó Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy
0218.3867.483
Ngần Văn Hùng
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Huyện ủy
0168.4279.565
Nguyễn Văn Lâm
Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ
Huyện ủy
0973.495.299
Hà Thị Viễn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy
0168.902.9061
Hà Thị Lan
Trưởng ban dân vận Huyện uỷ
Huyện ủy
0912.511.639
Hà Thị Huân
Phó trưởng ban dân vận Huyện uỷ
Huyện ủy
0914.436.267