I. Thông tin chung:

xăm khoe

- Đặc điểm:             

Xã Xăm Khòe là một đơn vị hành chính, là xã cửa ngõ của 4 xã phía Tây Nam huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trung tâm xã cách trung tâm huyện 18 km, xã có danh giới hành chính như sau:

Phía Đông giáp với xã Mai Hịch huyện Mai Châu.

Phía Tây giáp với xã Thành Sơn huyện Quan hóa tỉnh Thanh Hóa

Phía Tây Nam giáp với xã Piềng Vế và xã Bao La của huyện Mai Châu

Phía Bắc giáp với xã Nà Mèo huyện Mai Châu.

Địa hình xã Xăm Khòe khá phức tạp, có những dẫy núi cao và nhiều khe suối nên độ chia cắt khá lớn. Dẫy thung lũng hẹp dọc Suối Xia và Suối Te. Ở đây có những cánh đồng nhỏ hẹp là nơi tập trung hầu hết đất nông nghiệp của xã. Những dẫy núi cao chiếm phần lớn đất đai của xã, ngoài diện tích đất lâm nghiệp có rừng còn nhiều đất trống đồi trọc và núi đá vôi không có rừng cây, độ cao so với mặt nước biển 400m.

Nằm trong nền khí hậu chung nhiệt đới, á nhiệt đới gió mùa, một năm chia làm 2 mùa, mùa mưa và mùa khô, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

- Điều kiện tự nhiên;

* Theo bản đồ địa giới hành chính 364/CT tổng diện tích theo địa giới hành chính của xã Xăm Khòe là 2.544,56 ha.

Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 2.036,30 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm: 387,49 ha

+ Đất trồng lúa: 72,46 ha

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 315,03 ha

+ Đất trồng cây lâu năm 54,53 ha

+ Đất lâm nghiệp: 1.591.44 ha

+ Đất rừng sản xuất: 530,13 ha

+ Đất rừng phòng hộ: 1.061.31 ha

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 2.84 ha

+ Đất phi nông nghiêp: 80,82 ha

+ Đất chưa sử dụng: 427,44 ha.

Xã Xăm Khòe: Được chia thành 10 khu dân cư với 658 hộ, tổng dân số đến tháng 12 năm 2013 là: 2.773 nhân khẩu gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 75,53%, dân tộc Kinh chiếm 20,52%, dân tộc Mường chiếm 3,65%, dân tộc khác chiếm 0,30%  xã có 10 xóm, 11 cơ quan đóng trên địa bàn bao gồm: Trường Mầm non, trường Tiểu học, Trường THCS, Trường PTTH Mai Châu B, Truyền hình, Hạt Giao thông Mai Châu I, Trạm Bảo tồn thiên nhiên, Trạm Y tế,  Bưu Điên, Thuế, Ngân Hàng NN&PTNT.

Xã Xăm Khòe là một trong những xã thuộc trung tâm khu vực tây nam của huyện Mai Châu và đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của cả huyện Mai Châu.

II - Hình ảnh về trụ sở làm việc:

- Địa chỉ: Xuân Tiến - Xăm Khoè - Mai Châu - Hoà Bình

- Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0218. 654.8764 – 0218. 6511222.

III. Thông tin về lãnh đạo:

1.  Họ và tên: Hà Thế Hùng

- Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ  - Chủ tịch UBND.

- Số điện thoại: CQ: 0218.654.8764 – DĐ: 097.644.8683.

- Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Nhiệm vụ được giao: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã.

2.  Họ và tên: Hà Vĩnh Thương

- Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng uỷ 

- Số điện thoại:  DĐ: 0163 8239 440.

- Nhiệm vụ được giao: Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ

3.  Họ và tên: Lường Quý Điểu

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại:  DĐ: 0166.450.7050                           

- Nhiệm vụ được giao: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐN xã.

4.  Họ và tên: Lường Văn Nhiêu

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại:  DĐ: 0164 407 0256                            

- Nhiệm vụ được giao: Phó Chủ tịch HĐN xã.

4.  Họ và tên: Phạm Văn Phòng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại:  DĐ: 0164 407 0012                               

              - Nhiệm vụ được giao: Phó Chủ tịch UBND xã.