Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm Up
Category: Công văn

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Thông báo điểm phỏng vấn và thông tin hồ sơ thí sinh tham dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD-ĐT huyện Mai Châu năm 2018

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2017-08-07
5.26 MB
158
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2017

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2017-06-08
1.73 MB
272
TB kết quả tuyển dụng viên chức GD&ĐT huyện Mai Châu

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2017-05-18
15.33 MB
249
Thông báo tuyển dụng viên chức y tế cơ sở

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2016-11-07
1.62 MB
64
Thông báo xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-12-03
1.43 MB
290
Công văn về việc thuê, mua nhà ở dự án Nhà ở xã hội hóa Dạ Hợp

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-10-07
7.2 MB
193
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức y tế cơ sở năm 2015

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-04-03
1.45 MB
215
Thông báo hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-02-03
33 KB
123
Thông báo về việc chuyển đổi giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-01-13
1.88 MB
297
Văn bản về việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2015-01-13
2.42 MB
238