Sáng ngày 05/7/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Khối Kinh tế quý II năm 2017. Tham dự có đồng chí Hà Công Nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Khối KT quý II 
 Đ/c Nguyễn Quang Thắng phát biểu kết luận hội nghị

 

Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý II năm 2017, các cơ quan, đơn vị Khối Kinh tế đã tập trung khắc phục khó khăn, bám sát kế hoạch trọng tâm, thực hiện nhiều giải pháp, chủ động tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ, qua đó tình hình kinh tế trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác chăn nuôi, sản xuất, quản lý và bảo vệ rừng thường xuyên được chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, công tác thu thuế, thu chi ngân sách Nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước được thực hiện thường xuyên, bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị Khối Kinh tế đã báo cáo, đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác thu thuế, nợ đọng thuế; công tác bảo vệ và phát triển rừng; việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế; công tác phòng, chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn; tình hình giải phóng mặt bằng các dự án; việc giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc,...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị Khối Kinh tế trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường công tác chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý thị trường, chất lượng vật tư nông nghiệp; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hiện tượng khai thác cát trái phép, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; thực hiện các giải pháp đồng bộ trong thu thuế, nợ đọng thuế; khẩn trương triển khai giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho nông dân vùng đặc biệt khó khăn.../.

Trang TTĐT