Năm 2015, tổng giá trị sản xuất (giá cố định) đạt 652.790 triệu đồng, tăng 11,18% so với cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 245.090 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 37,54%; giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 235.900 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 36,14%; giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 171.800 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,32%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 41.166 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 16.117.000 đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 560,35 kg/người/năm.

Trong trồng trọt thì cây lúa chiếm chủ yếu về diện tích và sản lượng.

Cây công nghiệp và cây ăn quả là thế mạnh kinh tế của huyện, nhưng vẫn chưa thực sự được chú trọng phát triển.

Ngành chăn nuôi ở Mai Châu chủ yếu phát triển theo quy mô hộ gia đình. Các loại gia súc thường được nuôi là trâu, bò, lợn theo phương thức chăn thả tự nhiên ở các bãi cỏ hoặc dưới tán rừng là chính. Năm 2015, tổng đàn gia súc của huyện đạt 39.444 con, đàn gia cầm đạt 187.532 con; sản xuất nuôi trồng thủy sản tương đối ổn định, tổng diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 75,22 ha, nuôi cá lồng đạt 330 lồng, sản lượng thủy sản khai thác đạt 118,5 tấn. Hình thành các mô hình chăn nuôi như: nuôi gà thả vườn, nuôi cá ao, nuôi bò, nuôi lợn sinh sản…

Thời gian vừa qua, ở Mai Châu, việc khai thác rừng chưa thật hợp lý đã dẫn đến nguồn tài nguyên này ngày một cạn kiệt. Mấy năm gần đây, nhờ các chương trình PAM, 327, dự án 661, dự án rừng phòng hộ, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng... cung cấp vốn trồng và bảo vệ rừng nên thảm rừng ở Mai Châu đã và đang được phục hồi dần. Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng luôn được phát triển, hiện tượng chặt phá rừng làm nương rẫy cơ bản đã được ngăn chặn.

Cho đến nay, huyện Mai Châu luôn duy trì số cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phát huy hiệu quả của nguồn vốn ưu tiên phát triển sản xuất, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không ngừng mở rộng về quy mô sản xuất, tăng sản lượng các mặt hàng. Toàn huyện có 637 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đã tiêu thụ khối lượng lớn nguồn nguyên vật liệu của địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần tăng thu nhập cho 2.376 lao động. 

Du lịch được coi là thế mạnh của huyện Mai Châu với một số địa danh du lịch văn hoá nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả đối với du khách nước ngoài như bản Lác (Chiềng Châu), bản Củm (Vạn Mai), bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu)... Với 800 ha diện tích mặt nước, hồ sông Đà là một danh lam thắng cảnh đẹp, có thể thu hút nhiều khách du lịch đến với Mai Châu. Phát huy thế mạnh tiềm năng về du lịch làng nghề, Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thường xuyên tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh về văn hoá, bản sắc dân tộc, huy động nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Đề án Phát triển du lịch huyện Mai Châu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện công trình hạ tầng du lịch huyện Mai Châu với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng nhằm củng cố, tăng cường khai thác các tiềm năng về du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2016 huyện Mai Châu đã đón 145.890 lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế là 46.163 lượt người, tổng doanh thu đạt trên 36 tỷ đồng./.