Trong 02 ngày (01-02/8/2017), tại Nhà văn hóa huyện, Huyện Đoàn Mai Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Châu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐH Đoàn khóa 23 4 
 BCH khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Châu đã hoạt động tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác đoàn, hội, đội. Các phong trào hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; vai trò của thanh niên trong việc tham giia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đội ngũ cán bộ đoàn được củng cố, kiện toàn, từng bước được trẻ hóa và nâng cao chất lượng, tạo ra sự phát triển mới của tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong thanh niên và xã hội được khẳng định, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

ĐH Đoàn khóa 23 5 
 ĐH Đoàn khóa 23 1
 Đại hội biểu quyết và bầu BCH

 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2012-2017 có nhiều đổi mới trong việc tham mưu, chỉ đạo, ban hành các chủ trương công tác theo chương trình làm việc toàn khóa, đảm bảo sự thống nhất. Hàng năm, đều có đánh giá và ký chương trình phối hợp với UBND cùng cấp, các ngành, đoàn thể… Từ đó, đã huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn huyện.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết và sức trẻ của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Châu đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XXII đề ra. Phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…tiếp tục được triển khai sâu rộng, chủ động, sáng tạo trong các đối tượng thanh niên. Các hoạt động tuổi trẻ tham gia quảng bá hình ảnh du lịch Mai Châu cũng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả…

Xác định mục tiêu “Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lao động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng huyện Mai Châu phát triển nhanh và bền vững” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ huyện Mai Châu đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, giữ vững tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Huyện Đoàn Mai Châu đã xây dựng 10 chỉ tiêu cơ bản và 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

 ĐH Đoàn khóa 23 2
 ĐH Đoàn khóa 23 3
Các đại biểu tiêu biểu nhận Kỷ niệm chương và Giấy khen

 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu được 27 đồng chí có uy tín, năng lực, nhiệt huyết vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu ra 15 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Hà Văn Linh được bầu giữ chức Bí thư huyện đoàn Mai Châu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại đại hội, UBND huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể, 9 cá nhân; BTV Huyện đoàn khen thưởng cho 10 tập thể, 9 cá nhân; BTV Tỉnh đoàn khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012-2017 và trao kỷ niệm chương cho 07 cựu cán bộ đoàn có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN. 

Trang TTĐT