IMG 9272
 Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong 2 ngày 19 và 20/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Khà Thị Luận - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đắc cử tại huyện Mai Châu; Các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực Hội đồng nhân dân 23 xã, thị trấn.

Tại phiên làm việc sáng ngày 19/12, kỳ họp dành thời gian để nghe, xem xét, quyết định các vấn đề: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển  kinh tế - xã hội năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ ngân sách đia phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của: Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự và nghe Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân đối với các văn bản trên. Nghe thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhân dân năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện.

 IMG 9280
 Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại phiên họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã tiến hành việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX đối với ông Hà Hiển Nhiên và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mai Châu.

IMG 9273 
 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong phiên họp chiều cùng ngày, các đại biểu nghe Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 21 ngày 27/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Mai Châu giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời tiến hành thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào nội dung của các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu về các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới; Văn hóa - Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Điện năng; Công tác bảo vệ rừng; Tài chính - ngân hàng; An ninh trật tự, An toàn giao thông.

IMG 9284 
 Đồng chí Hà Công Thẻ - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 
 

Sáng ngày 20/12/2017 các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thảo luận, chất vấn trực tiếp tại hội trường. Đối với các vấn đề được cử tri quan tâm như: Xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới; Tài nguyên và Môi trường; việc thu phí trong việc cấp đổi sổ hộ khẩu từ vùng 3 lên vùng 2 đã được các cơ quan, đơn vị chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trả lời thỏa đáng.

IMG 9294 
 Bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại phiên làm việc, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cũng đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ ngân sách đia phương năm 2018; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 và Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 21 ngày 27/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Mai Châu giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp./.

Thanh Hanh (ĐTTTH)