image2 
 Đồng chí Đặng Mai Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, khai mạc Hội nghị

Ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Tô Đăng Hữu - Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Mai Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Năm 2017 Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đã đạt được kết quả nhất định như: Thực hiện tham mưu cho cấp ủy tổ chức giám sát 10 tổ chức đảng và 14 đảng viên, kiểm tra 20 tổ chức đảng và 19 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng; tổ chức 19 cuộc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó 11 trường hợp đảng viên phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 04 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiêm tra, giám sát; kiểm tra 02 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thi hành kỷ luật; giám sát 33 tổ chức đảng cấp dưới và 22 đảng viên về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sống; xem xét kết luận, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật những trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật: Đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 18 trường hợp đảng viên vi phạm; giải quyết tố cáo đối với 01 trường hợp cấp ủy viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kiểm tra tài chính đảng đối với 287 tổ chức đảng. Năm 2017, không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật, giải quyết tố cáo; chấp hành nghiêm túc kết luận, quyết định thi hành kỷ luật, thông báo kết luận giải quyết tố cáo của cấp có thẩm quyền.

Ban Thường vụ Huyện uỷ tham mưu giúp cấp ủy và chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các cấp bầu bổ sung 12 ủy viên Uỷ ban kiểm tra, trong đó 01 uỷ viên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 01 chủ nhiệm, 07 phó chủ nhiệm và 03 uỷ viên Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, duy trì đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát của đảng bộ thường xuyên đủ biên chế theo quy định, đảm bảo về chất lượng.

image1 1 
 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp phần đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả trong thời gian tới./.

Nguyễn Tiến Lâm (UBKT HU)