Trước tình hình phát sinh 1 số vụ việc liên quan đến xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông và xây dựng công trình trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp, sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, đồng chí Đặng Mai Sơn - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về giải pháp xử lý vụ việc xây nhà vi phạm hành lang an toàn giao thông và vụ việc xây dựng công trình trên đất ao tại xã Nà Phòn. Dự phiên họp có lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tư pháp, Công an huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức địa chính nông nghiệp xã Nà Phòn; Bí thư, Trưởng xóm Nhót, xã Nà Phòn.

 Vi phạm Nà Phòn 1
 công trình nhà ở của hộ gia đình ông Đỗ Văn Nam xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông

Trên địa bàn xã Nà Phòn, huyện Mai Châu xảy ra 02 vụ việc vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm sử đụng đất đai. Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND xã Nà Phòn kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn nhiều lần, nhưng các hộ gia đình chống đối, không chấp hành. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Nam (địa chỉ thường trú: Xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu)xây dựng nhà vi phạm hành lang an toàn giao thông, tại đoạn Km1+800 bên trái tuyến đường ĐH63, tổng diện tích vi phạm 117,6m2, địa phận xóm Nhót, xã Nà Phòn. Hộ gia đình ông Hà Văn Hội (địa chỉ thường trú: Xóm Nà Phòn, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu) xây dựng công trình trên đất ao, tại xóm Nà Phòn, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu

Vi phạm Nà Phòn 2 
 công trình hộ gia đình ông Hà Văn Hội xây dựng trên đất ao

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Mai Sơn - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đánh giá cao sự chủ động tham mưu giải quyết vụ việc của UBND xã Nà Phòn và các cơ quan chuyên môn, đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và tham mưu tổ chức việc ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các hộ gia đình. Đồng chí Chủ tịch UBND cũng đã phê bình UBND xã Nà Phòn chưa quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, dẫn đến việc gia đình ông Đỗ Văn Nam và gia đình ông Hà Văn Hội vẫn tiếp tục thi công công trình;

Để xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong 02 vụ việc trên tại xã Nà Phòn, đồng thời để ren đe, nhắc nhở các trường hợp có ý định vi phạm trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Giao UBND xã Nà Phòn:

- Thành lập Tổ công tác thực hiện 02 nhiệm vụ:

+ Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-KPHQ ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, ngăn chặn không để gia đình ông Đỗ Văn Nam tiếp tục thi công công trình; yêu cầu gia đình ông Đỗ Văn Nam thực hiện Quyết định số 08/QĐ-KPHQ ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mai Châu;

+ Ngăn chặn không để gia đình ông Hà Văn Hội tiếp tục thi công công trình; xác định hành vi vi phạm đối với ông Hà Văn Hội, xác định hành vi vi phạm đối với chủ thửa đất để có giải pháp áp dụng biện pháp xử lý phù hợp;

- Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ công tác;

- Chỉ đạo Tổ công tác hàng ngày tổ chức kiểm tra hiện trường, thực hiện các biện pháp ngăn chặn thi công, tịch thu tang vật vi phạm (nếu có), lập biên bản làm việc;

- Mời các hộ gia đình liên quan đến thửa đất trong vụ việc gia đình ông Hà Văn Hội xây dựng công trình trên đất ao đến trụ sở UBND xã để làm việc, xác định rõ chủ sở hữu thửa đất, xác định rõ chủ thể vi phạm trong vụ việc, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn cho Tổ công tác, liên hệ với Công an huyện Mai Châu để được hỗ trợ;

2. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu cho Đoàn công tác kiểm tra, lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp hành kết luận của Đoàn kiểm tra tại Biên bản kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến đường DH63 ngày 19/6/2019, cố tình chống đối, tiếp tục thi công công trình trái phép; Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chuẩn bị Phương án cưỡng chế gia đình ông Đỗ Văn Nam thực hiện Quyết định số 08/QĐ-KPHQ ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mai Châu; Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Nà Phòn trong việc ngăn chặn không để gia đình ông Đỗ Văn Nam tiếp tục thi công công trình;

3. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường: Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Nà Phòn trong việc ngăn chặn không để gia đình ông Hà Văn Hội tiếp tục thi công công trình; xác định hành vi vi phạm đối với ông Hà Văn Hội, xác định hành vi vi phạm đối với chủ thửa đất để có giải pháp áp dụng biện pháp xử lý phù hợp;

4. Giao phòng Tư pháp: Tham mưu cho Đoàn công tác của huyện về việc soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến vụ việc; Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong việc ký các văn bản pháp lý liên quan đến vụ việc.

5. Giao Công an huyện: Bố trí lực lượng hỗ trợ Đoàn công tác của huyện, UBND xã Nà Phòn khi thực hiện nhiệm vụ.

6. Giao Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Theo dõi, nắm tình hình, kiểm soát vụ việc, thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Phạm Thanh Hải (Chánh VP HĐND-UBND huyện)