Ngày 20/6/2018, Ban Thường vụ Huỵên uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp huyện và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Mai Sơn – Phó Bí thư thường trực Huỵên uỷ.

BC viên 
 Đ/c Đặng Mai Sơn phát biểu kết luận HN

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về một số nội dung liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật an ninh mạng; diễn biến tình hình trong thời gian gần đây ở một số địa phương do các đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã lợi dụng dân chủ, xuyên tạc, kích động phản đối một số nội dung trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; phân tích, làm rõ bản chất của các hoạt động chống phá vừa qua; định hướng, đề ra các nhịêm vụ trong thời gian tới để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ huyện Mai Châu đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nêu cao trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thảo luận, bổ sung và xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo hướng “sát chức năng nhịêm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hịên”; cán bộ, đảng viên căn cứ nhiệm vụ được giao và chủ đề học tập hằng năm, định kỳ thực hiện đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chi bộ, cơ quan. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình đã có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ huyện còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Một số chi bộ chưa tổ chức thảo lụân và chưa thống nhất xây dựng được chuẩn mực đạo đức chung của tập thể; Việc xây dựng kế hoạch cá nhân, bản đăng ký phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên ở một số chi bộ nội dung và bịên pháp thực hịên còn chung chung; Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét chưa cụ thể, chưa có trọng tâm; Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hịên Chỉ thị số 05-CT/TW ở cấp cơ sở chưa thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huỵên uỷ đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung các nội dung: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, phản bác chống lại các tư tưởng, quan điểm sai trái, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các văn bản của trung ương, tỉnh và huyện, trọng tâm là Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong 6 tháng cuối năm 2018;Tuyên truyền và định hướng dư luận về các vấn đề nổi bật trong thời gian gần đây, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; Kịp thời thông tin, tuyên truyền về đặc điểm, tính chất tiêu cực trong hoạt động của tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời”; nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tiếp tục tuyên truyền và lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu nhịêm vụ trọng tâm của huyện…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí yêu cầu, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại và tiếp thu những kinh nghiệm qua hai năm tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở , đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả; khẩn trương lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng gương điển hình và có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng.

Hà Thị Viễn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

dichvucongtinhr

  

dichvucongquocgia

Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 6, đường An Dương Vương, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Số điện thoại: 02183 896 212;

Fax: 02183 852491;

Địa chỉ mail: phongkstt.vpubnd@gmail.com.

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn 

- Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn 

SỐ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH

Số điện thoại đường dây nóng: 02183.882.609

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong.ttt@hoabinh.gov.vn

ban do hanh chinh huyen

Thống kê truy cập

2423294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
438
1636
11305
767991
13418
42642
2423294

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 04:46