Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm Up
Category: Công khai ngân sách

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Danh sách số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-01-03
99.01 KB
76
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2019

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2019-10-21
2.04 MB
95
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2019-08-05
4.98 MB
73
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
Tải về

Công khai tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
Created
Size
Tải về
2019-08-01
1.22 MB
76
Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2018-07-19
2.03 MB
197