Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc, huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình và một số xã của huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, huyện Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa.