Thực hiện Thông báo số 66/TB-TT.HĐND ngày 31/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu về tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 22/11/2019 UBND huyện Mai Châu đã tổ chức phiên họp bất thường tháng 11 năm 2019, đồng chí Đặng Mai Sơn - Chủ tịch UBND huyện Mai Châu đã chủ trì phiên họp. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Phiên bất thường UB 
 Đ/c Đặng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 (tính đến ngày 21/11/2019) có nhiều chuyển biến tích cực, có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước thực hiện 2.676,81 tỷ đồng, đạt 100,18% so với kế hoạch và bằng 115,16% so với cùng kỳ năm 2018; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, toàn huyện có 736 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 1.248 hộ sản xuất kinh doanh đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho 2.440 lao động; Năm 2019 ước có 379.500 lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó:Có 213.000 lượt khách trong nước và 166.500 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên146 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ướcthực hiện là 38,6 tỷ đồng, đạt 110,29% so với dự toán và bằng 108,69% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách đáp ng yêu cu chi phc v nhim vphát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chi cho con người và an sinh xã hội. Công tác chi ngân sách bảo đảm yêu cầu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có quyết định công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọngtính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có tổng số 25/55 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 45,45%; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019 đạt 95%; các chính sách từ thiện nhân đạo, chính sách an sinh xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước… thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Mai Sơn - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện; cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thu hồi và có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình xem xét thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không triển khai thực hiện dự án, thực hiện dự án đầu tư kém hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý xe 04 bánh có gắn động cơ điện; tiếp tục tuyên truyền giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện tốt công tác khám tuyển công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội Xên Mường năm 2020.../.

Ngần Hội (Văn phòng HĐND-UBND huyện)