Ngày 17 và ngày 18/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11. Tham dự có đại biểu HĐND tỉnh đắc cử tại huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; 31/31 đại biểu HĐND huyện khóa XIX; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Kỳ họp 11 HĐ 
Đ/c Hà Văn Di phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Tại phiên làm việc sáng ngày 17/12, kỳ họp dành thời gian để nghe, xem xét các văn bản: Báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ X, HĐND huyện và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND đối với các văn bản trên. Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhân dân năm 2019. Xem xét, cho ý kiến đối với: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; về giao dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; về việc thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm di lịch Chiềng Châu thuộc khu du lịch Mai Châu; về việc thông qua danh mục đầu tư năm 2020; về việc thông qua kế hoạch tạo quỹ đất đấu giá thu ngân sách năm 2020;

Chiều ngày 17/12, các đại biểu HĐND huyện tiến hành thảo luận tại tổ đóng góp ý kiến vào nội dung của các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; đồng thời các đại biểu mời đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sáng ngày 18/12, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức thảo luận, chất vấn trực tiếp tại hội trường. Các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính sách xã hội, an ninh trật tự. Các vấn đề được cử tri quan tâm đã được các cơ quan, đơn vị chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện trả lời thỏa đáng.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao. Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Mai Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung theo chương trình đề ra./.

Ngần Hội (Văn phòng HĐND-UBND huyện)