Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mai Châu Quyết định giải thể, thành lập Đảng bộ các xã sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2020, cụ thể như sau:

Giải thể 11 Đảng bộ xã trực thuộc Đảng bộ huyện Mai Châu gồm: Đảng bộ xã Piềng Vế, Đảng bộ xã Nà Mèo, Đảng bộ xã Đồng Bảng, Đảng bộ xã Tân Sơn, Đảng bộ xã Phúc Sạn, Đảng bộ xã Tân Mai, Đảng bộ xã Tân Dân, Đảng bộ xã Ba Khan, Đảng bộ xã Thung Khe, Đảng bộ xã Noong Luông, Đảng bộ xã Pù Bin.

Thành lập 06 Đảng bộ xã trực thuộc Đảng bộ huyện Mai Châu gồm:

- Đảng bộ xã Bao La: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Bao La (cũ) và Đảng bộ xã Piềng Vế; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 09 đồng chí; đồng chí Hà Thanh Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bao La (cũ) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

- Đảng bộ xã Nà Phòn: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Nà Phòn (cũ) và Đảng bộ xã Nà Mèo; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 06 đồng chí; đồng chí Hà Văn Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nà Mèo giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

- Đảng bộ xã Đồng Tân: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Đồng Bảng và Đảng bộ xã Tân Sơn; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 06 đồng chí; đồng chí Hà Văn Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

- Đảng bộ xã Thành Sơn: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Thung Khe, Đảng bộ xã Noong Luông và Đảng bộ xã Pù Bin; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí; đồng chí Ngần Văn Diễn, HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Noong Luông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

- Đảng bộ xã Sơn Thủy: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Phúc Sạn, Đảng bộ xã Ba Khan và một phần Đảng bộ xã Tân Mai; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 06 đồng chí; đồng chí Bùi Văn Yêu, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sạn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

- Đảng bộ xã Tân Thành: Trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Tân Dân và một phần Đảng bộ xã Tân Mai; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 08 đồng chí; đồng chí Đinh Văn Hân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mai giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Tính đến ngày 01/02/2020, Đảng bộ huyện Mai Châu có 38 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm 21 đảng bộ (trong đó có 16 đảng bộ xã, thị trấn) và 17 chi bộ.

Hà Mộng Vân (Văn phòng Huyện ủy)