11938144 1620389031544307 2141476834 nCó thể thấy Mai Châu có điều kiện khá thuận lợi cả về tự nhiên, xã hội và văn hóa để phát triển du lịch. Bên cạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa của mình, người Thái Mai Châu cũng tiếp thu không ít những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để làm giàu cho vốn văn hóa của mình theo đúng tinh thần của Đảng và Nhà nước, tạo nên một nét văn hóa “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, “ hoà nhập, không hòa tan”. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, người Thái Mai Châu đã tạo dựng nét văn hóa độc đáo và đặc sắc, mang đặc trưng riêng biệt kết hợp cùng văn hóa ẩm thực truyền thống, đây chính là tiềm năng lớn cho việc phát triển du lịch ở Mai Châu.

Thực đơn - suất ăn ở mai châuBạn lo lắng và không biết khi lên Mai Châu ăn uống ra sao? Giá cả như thế nào? Chất lượng có tốt không? Bạn hãy yên tâm khi tham khảo bài viết dưới đây.