Huyện ủy
11 User(s):
Search criteria
Search results

Họ tên Chức vụ Phòng ban Điện thoại
Hà Công Thẻ
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Huyện ủy
-
Hà Văn Di
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
Huyện ủy
-
Đinh Hùng Cường
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Huyện ủy
01698.529.678
Hà Mộng Vân
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
Huyện ủy
02183.8678.013
Nguyễn Phú Cường
Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Huyện ủy
-
Vì Thị Thuỳ Dung
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Huyện ủy
-
Khà Văn Cường
Phó Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy
0218.3867.483
Hà Thị Dược
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Huyện ủy
0975594679
Nguyễn Văn Lâm
Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ
Huyện ủy
0973.495.299
Hà Thị Viễn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy
0168.902.9061
Hà Thị Huân
Phó trưởng ban dân vận Huyện uỷ
Huyện ủy
0914.436.267