Quyết định số 1/QĐ-UBND, ngày 03/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Mai Châu

Kinh tế quý IIISáng ngày 04/10/2019, UBND huyện Mai Châu tổ chức Hội nghị giao ban khối Kinh tế quý III năm 2019, đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đã chủ trì hội nghị.

OCOPChiều ngày 26/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá, thẩm định sản phẩm OCOP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – PCT UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện chủ trì hội nghị.

10 năm NTMNgày 14/8, huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hòa Bình, thành viên BCĐ 800 tỉnh Hòa Bình. Các đồng chí lãnh đạo HU – HĐND –UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 năm 2019, sáng ngày 26/7/2019 Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã tổ chức họp bàn về công tác xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đã chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn huyện.