Ngày 14/8, huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hòa Bình, thành viên BCĐ 800 tỉnh Hòa Bình. Các đồng chí lãnh đạo HU – HĐND –UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 10 năm NTM
 CT UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Giai đoạn 2010 – 2020, công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM trên địa bàn huyện Mai Châu được củng cố và đẩy mạnh, đa dạng về nội dung và hình thức, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Giai đoạn 2010 – 2015, tổng nguồn vốn huy động được 784,491 tỷ đồng, giai đoạn 2016 – 2020, tổng nguồn vốn huy động được 1.744,01 tỷ đồng. Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là 03 xã, số xã đạt chuẩn NTM đang trình UBND tỉnh quyết định là 02 xã, xã đạt 19/19 tiêu chí 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định công nhận, 01 xã đạt 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 đến 12 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 9 tiêu chí. Bình quân tiêu chí đạt 12,82 tiêu chí/xã, tăng 8,12 tiêu chí/xã so với năm 2011, tăng 4,28 tiêu chí so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8,933 triệu đồng năm 2011, ước thực hiện đến hết năm 2019 đạt 31,838 triệu đồng tăng 3,65 lần so với năm 2011 và 1,98 làn so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,56% năm 2011 đến hết năm 2018 còn 18,64 %. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đến hết năm 2018 đạt 47,5% bằng 30,45 % so với năm 2011. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%....

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Mai Châu phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại phấn đấu đạt từ 5 tiêu chí trở lên, đến hết năm 2025 không còn xã nào dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt từ 49 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2% trở lên/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm từ 50% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 50% trở lên. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 98% trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về công tác nâng cao tiêu chí giáo dục, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, tổ chức, chỉ đạo tuyên truyền vận động phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, công tác tuyên truyền xây dựng mô hình xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu...

Nhân dịp này, UBND huyện Mai Châu đã tặng giấy khen cho 3 xã Vạn Mai, Xăm Khòe, Nà Phòn dẫn đầu phong trào thi đua huyện Mai Châu chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Và 15 tập thể, 25 nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua huyện Mai Châu chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Thanh Loan (TT VHTTTT)