Chiều ngày 26/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá, thẩm định sản phẩm OCOP năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – PCT UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện chủ trì hội nghị.

 OCOP
 Đ/c Nguyễn Quang Thắng chủ trì hội nghị

 

Tham gia đợt đánh giá, thẩm định này có: HTX dệt thổ cẩm truyền thống xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu; HTX dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu; HTX dịch vụ nông lâm nghiệp và du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu và Hộ kinh doanh rượu Mai Hạ, xã Mai Hạ. Tại buổi thẩm định, đại diện các HTX, hộ gia đình đã trực tiếp trình bày, giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Theo đó, các thành viên của hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá sản phẩm và chấm điểm.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Mai Châu giai đoạn 2018 – 2020 nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM./.

Thanh Hạnh (Trung tâm VHTTTT huyện)