Sáng ngày 04/10/2019, UBND huyện Mai Châu tổ chức Hội nghị giao ban khối Kinh tế quý III năm 2019, đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đã chủ trì hội nghị.

 Kinh tế quý III
 Đ/c Nguyễn Quang Thắng chủ trì HN

 

Trong Quý III năm 2019, các cơ quan, đơn vị Khối Kinh tế đã phối hợp thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ tăng; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng cơ bản, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chú trọng; công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hiện nay toàn huyện 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác di dân tái định cư được chú trọng, đến nay, các hộ dân xóm Ban, xã Tân Dân chuyển đến khu tái định cư mới; thu ngân sách đạt khá, 9 tháng đầu năm 2019 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 23.936 triệu đồng, đạt 88,08% KH, bằng 115,52% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Khối chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị trong khối cần tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 của đơn vị mình để có biện pháp triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND huyện giao; đánh giá, tổng kết các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất để có giải pháp xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng của huyện, góp phần ổn định cuộc sống, tăng thêm thu nhập cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được; tăng cường thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời..../.

Ngần Thị Hội (Văn phòng HĐND-UBND)