CTTDT
CBPQ
TTHC
VIDEO
HAHD
hoi dap

BANGGIADAT2014

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

11034266 884457061606446 797425328131696929 n

Thống kê truy cập

1668411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
709
923
10014
8719
33977
0
1668411

Your IP: 3.237.71.23
2020-09-26 12:25

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

             1. Đồng chí:  Bùi Thanh Điển

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

- Nhiệm vụ được giao:

Phụ trách chung toàn Đảng bộ, chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các  đồng chí uỷ viên BCH, Ban thường vụ; chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp của ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nắm và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, công tác đối nội, đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tậm từng thời gian của Đảng bộ; trực tiếp làm chính trị viên xã đội, chỉ đao thực hiện các Nghị quyết HĐND xã.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BTV Huyện uỷ, trước Đảng bộ và nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương.

Có trách nhiệm và quyền hạn:

- Thay mặt BCH Đảng bộ xã chủ trì các công việc của BCH, BTV và Thường trực Đảng uỷ chủ trì và kết luận các hội nghị của cấp uỷ, đề xuất trao đổi những vấn đề lớn quan trọng để đưa BTV, BCH thảo luận, quyết định.

- Tổ chức quán triệt trong BCH, BTV về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để BTV, BCH thảo luận, quyết định.

- Tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ; trực tiếp nắm tình hình về quốc phòng, quân sự địa phương, tình hình an ninh trật tự; chỉ đạo công tác xay dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương; đề ra các chủ trương, biện pháp để cải tiến về lề lối làm việc; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ thực hiện đúng quy chế, nguyên tắc của Đảng, giữ mối đoàn kết nội bộ cấp uỷ.

- Chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ; thay mặt Đảng uỷ báo cáo với cấp trên về tình hình của địa phương và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đó.

- Chỉ đạo đ/c Phó bí thư trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ, chỉ đạo đ/c Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ. Thay mặt BCH, BTV, Thường trực Đảng uỷ ký các Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của BCH và BTV Đảng uỷ.

2. Đồng chí: Đinh Văn Muộng

- Chức vụ:  Phó bí thư thường trực Đảng uỷ

- Nhiệm vụ được giao:

Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV, Thường trực điều hành bộ máy của Đảng để giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ, trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư uỷ nhiệm.

Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như: công tác thông tin ứng dụng khoa học, công tác thông tin trong hệ thống Đảng, công tác tổ chức, văn phòng; thay mặt BCH, BTV ký các văn bản của BCH, BTV theo sự phân công của đồng chí bí thư.

Có nhiệm vụ phụ trách công tác xây dựng Đảng, phụ trách công tác tổ chức cán bộ,  điều hành các công việc thuộc khối đoàn thể. Đôn đốc xây dựng thực hiện qui chế làm việc của BCH, của UBKT Đảng uỷ. Thực hiện chính sách quy định, quy chế, chế độ đối với cán bộ; chỉ đạo và điều hành thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Làm chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ. Tổng hợp báo cáo tháng, quý lên cấp trên.

Đảm nhiệm các công việc thay thế khi đồng chí Bí thư đi vắng.

Phó bí thư TT Đảng uỷ cùng với bí thư, phó bí thư - Chu tịch UBND xã chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công

3. Đồng chí: Đinh Văn Đốc

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Nhiệm vụ được giao:

Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết HĐND xã và các nhiệm vụ của Đảng, chính quyền cấp trên giao.

Chăm lo xây dựng bộ máy chính quyền từ xã đến cơ sở và chỉ đạo thực hiện theo đúng hiến pháp, pháp luật và qui chế làm việc của UBND.

Trực tiếp phụ trách khối UBND xã và các ngành trong khối nội chính làm  chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng xã, Trưởng ban dân số gia đình và trẻ em, Trưởng ban phòng chống tội phạm và an toàn giao thông và kiêm các trưởng ban khác khi được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ hoặc cấp trên chỉ định theo phân cấp quản lý.

4. Đồng chí: Đinh Văn Kiệm

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Nhiệm vụ được giao:

Phụ trách kinh tế, chính sách xã hội, văn hoá giáo dục, y tế, Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phụ trách khối kinh tế tài chính, dịch vụ, kinh doanh. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, các nguồn vốn đầu tư vào sản xuất có hiệu quả, giữ mối quan hệ với các ban ngành đoàn thể xã liên quan đến nhiệm vụ đồng chí đảm nhiệm, giải quyết các công việc khi đồng chí Chủ tịch đi vắng.

5. Đồng chí: Đinh Thị Thu Nga

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

- Nhiệm vụ được giao:

Đảm nhận công tác thường trực HĐND xã, có nhiệm vụ phối hợp điều hoà các ngành, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND xã hoạt động theo đúng luật, có trách nhiệm xây dựng các nội dung chương trình và giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động các kỳ họp HĐND  xã.

Thường xuyên phối hợp với UBMTTQ xã kiểm tra, giám sát các tổ chức, các ngành, các cơ sở, các thành viên HĐND trong việc  thực hiện Nghị quyết HĐND  đề ra.

Giải quyết và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết của các bộ phận chuyên môn đối với các đơn thư khiếu tố, khiếu nại của công dân, kết hợp với các tổ HĐND  và MTTQ  tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết các công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND. Thay chủ tịch HĐND giải quyết các công việc khi chủ tịch HĐND  đi vắng.