Sáng ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hà Văn Di – Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. 

   Năm 2019, công tác tuyên giáo của huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực và Ban thường vụ Huyện ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy xây dựng tốt kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền nhất là các sự kiện chính trị,các ngày lễ lớn của đất nước, các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo huyện ủy và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm, trong năm 2019 Trung tâm BDCT huyện đã mở được 32 lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác với 1.792 lượt học viên tham gia. Toàn huyện có 23/23 xã, thị trấn thực hiện việc sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ trong đó 21 xã đã hoàn thành, 2 xã còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã. Đặc biệt, trong năm đã có 1 điển hình tiêu biểu của huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Ban tuyên giáo huyện ủy đạt giải A tập thể và giải thi cá nhân trong cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh ủy tổ chức.

 2
 ảnh: Đ/c Hà Văn Di - Phó bí thư thường trực HU, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

   

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Di – Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2019 đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và có nhiều sự kiện lớn diễn ra nhất là việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã do đó, đồng chí Phó bí thư thường trực đề nghị Ban tuyên giáo chủ động phối hợp với các ngành, các đơn vị để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp đã đề ra; Phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy rà soát, sớm kiện toàn chức danh phó trưởng BTG, tham mưu thực hiện mô hình tổ chức Trung tâm chính trị huyện theo chỉ đạo của cấp trên; thưởng xuyên kiện toàn các BCĐ, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, giảng viên kiêm chức; phối hợp với ban dân vận, MTTQ và các đoàn thể để nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để có giải pháp, định hướng về tư tưởng và tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với UBKT huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy giao; tiếp tục phối hợp để sưu tầm và hoàn thành việc tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 – 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

   Nhân dịp này, BTV huyện ủy đã khen thưởng cho 5 tổ chức Đảng và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên giáo của Đảng năm 2019./. 

Thanh Hạnh (Trung tâm VHTT&TH Mai Châu)