Sáng ngày 25/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Công Thẻ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

 the
 Đ/c Hà Công Thẻ, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

   

   Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Kiểm tra 33 tổ chức đảng và 23 đảng viên; giám sát 41 tổ chức đảng và 43 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng; Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra 03 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó có 07 trường hợp đảng viên phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 04 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát 30 tổ chức đảng và 53 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập chung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra tài chính đảng đối với 31 tổ chức đảng; Đặc biệt trong năm 2019 không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật, chấp hành nghiêm túc kết luận, quyết định thi hành kỷ luật của cấp có thẩm quyền và trong năm 2019, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp không nhận được đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

   Kịp thời chỉ đạo, kiện toàn bầu bổ sung 03 Chủ nhiệm, 05 Phó Chủ nhiệm và 05 Ủyviên UBKT Đảng ủy cơ sở; đồng thời kịp thời tiến hành các bước quy trình kiện toàn bổ sung 01 Phó Chủ nhiệm và 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cơ sở. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2019 của UBKT Tỉnh ủy tại huyện Mai Châu. Huyện ủy đã thành lập Bộ phận tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện; Có 14 tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và huyện. Tuyên truyền công khai, kịp thời kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 

Untitled 1 
 Đ/c Hà Công Thẻ, TUV, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

   

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương đánh giá cáo những kết quả mà cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã đạt được. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần phải nhận thức rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tăng cường  công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí đã chúc mừng và biểu dương cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong công tác liểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình năm 2019.

   Tại Hội nghị, đồng chí Hà Công Thẻ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Hà Công Đạt (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)