ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ hội “Xên Mường” huyện Mai Châu năm 2020

           Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu về việc ban hành quy định tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mai Châu;

1. Mục đích:

Lễ hội “Xên Mường” là hoạt động văn hóa có tính truyền thống được huyện Mai Châu phục dựng lại và duy trì tổ chức thường xuyên từ năm 2010 đến nay. Tổ chức Lễ hội “Xên Mường” năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và thưởng thức văn hóa của nhân dân các dân tộc trong huyện nhân dịp đón xuân mới Canh Tý. Đồng thời Lễ hội cũng là hoạt động tích cực hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, Du lịch đầu xuân năm 2020.

Thông qua Lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc, quảng bá nét đẹp truyền thống văn hóa của các dân tộc huyện Mai Châu với các dân tộc trong nước và quốc tế; có ý nghĩa thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy mô:

- Lễ hội “Xên Mường” năm 2020, được tổ chức với quy mô cấp huyện. Lễ hội bao gồm 02 phần: Phần lễ và phần hội.

+ Phần lễ: Tổ chức nghi lễ thờ cúng, tế Thành Hoàng, tổ chức rước kiệu, dâng hương, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội.

+ Phần hội: Thi trưng bày ẩm thực, thi đấu các môn thể thao dân tộc, thi trình diễn trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thể thao, giao lưu chữ Thái, khắp Thái.

3. Thời gian

-Tổ chức 02 ngày, từ ngày 02/02/2020 đến ngày 03/02/2020 (Tức mùng 09 và mùng 10 tháng 01 Âm lịch).

- Từ 8 giờ 00 phút ngày 02/02/2020 (Tức mùng 09 tháng 01 Âm lịch) tổ chức nghi lễ thờ cúng tại Đền Làng Bôn và trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn.

- Từ 19 giờ 30 phút, ngày 02/02/2020 (Tức mùng 09 tháng 01 Âm lịch) tổ chức Thi trình diễn trang phục dân tộc vòng chung khảo.

- Từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 03/02/2020 (Tức mùng 10 tháng 01 Âm lịch) tổ chức rước kiệu và dâng hương.

- Từ 8 giờ 30 phút, ngày 03/02/2020 (Tức mùng 10 tháng 01 âm lịch): Khai mạc Lễ hội.

- Từ 19 giờ 30 phút ngày 03/02/2020 (Tức mùng 10 tháng 01 Âm lịch) tổ chức thi vòng chung kết trình diễn trang phục dân tộc, lễ tổng kết và trao giải cho các nội dung hoạt động của Lễ hội.

4. Địa điểm: Tổ chức tại Đền Làng Bôn và Sân Vận động huyện Mai Châu (xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

          Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong và ngoài huyện đến dự Lễ hội “Xên Mường” huyện Mai Châu năm 2020./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hoàn