Thực hiện chủ trương của UBND huyện Mai Châu về giải tỏa hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT, Ban ATGT huyện phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện và thị trấn Mai Châu tổ chức tiến hành giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, chống tái lấn chiếm, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT tại thị trấn Mai Châu.

     Với mục tiêu thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn huyện; xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán hàng hóa, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông các tuyến đường; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức của người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong thời gian qua, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và nắm rõ nội dung. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường nông thôn, tạo lập diện mạo mới cho các địa phương trên địa bàn huyện. Trong quá trình xử lý ban quản lý đã tháo dỡ 5 biển quảng cáo sai quy định, 40 mái che, mái vẩy, 35 ô dù che, giải tán 60 điểm bán hàng hóa sai quy định, xử lý trên 10 hộ lấn chiếm lề đường, xây lều quán tạm thời.

IMG-0534IMG-0524IMG-0539 
 Các lực lượng chức năng phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định tại huyện Mai Châu

     

     Thông qua đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhận thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự mỹ quan đô thị, góp phần giảm thiểu tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện.

Thu Hường  (Trung tâm VH, TT-TT)