Sáng 28/7/2020, UBND Huyện Mai Châu tổ chức đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu vàtổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Lợi – PCT hội khuyến học tỉnh, thành viên đoàn công tác tỉnh hội; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy- HĐND- UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy,trưởng phó ban ngành đoàn thể huyện và 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các gia đình, dòng họ,cộng đồng học tập trong toàn huyện.

 DHKH

Sau 5 năm thực hiện đề án 281 của chính phủ, Huyện Mai Châu đã tạo điều kiện về kinh phí cho các cấp hội tổ chức triển khai học tập, tạo chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Toàn huyện đã mở 6 hội nghị tập huấn nghiệp vụ với 183/206 cán bộ khuyến học cơ sở. Năm 2020 có 86,3% gia đình được công nhận gia đình học tập, 129 dòng họ , 101 cộng đồng, 68 đơn vị được đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập. Kết quả đã xuất hiện nhiều mô hình gia đình học tập tiêu biểu như gia đình bà Vì Thị Oanh, xóm Mỏ, Chiềng Châu. Hà Văn Phóng, xóm Pạnh, Bao La…nhiều gia đình nông dân đã vươn lên học tập áp dụng khoa học kĩ thuật vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình dòng họ học tập đã góp phần thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời vừa là động lực thúc đẩy xây dựng khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Điển hình như dòng họ Hà Công Đức Khải (Thị trấn); họ Khà Khun Luông ( xóm Mỏ); họ Sùng ( Pà Cò)….. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Văn Di – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2023 gắn với chương trình hành động của huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về triển khai nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Từ đó nâng cao nhận thức tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập. Phát huy vai trò chủ chốt của cán bộ khuyến học khuyến tài, củng cố và nâng cao chất lượng của các trung tâm học tập cộng đồng giúp người dân tiếp cận với kiến thức kĩ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong xã hội. 

 DHKH1

Đại hội đã trao tặng giấy khen của hội khuyến học tỉnh ,CTUBND huyện và hội khuyến học huyện cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội biểu dương cấp tỉnh gồm 11 đại biểu.

Khà Hiếu (Trung tâm VHTT-TT)