Bluezone là một ứng dụng do Cục Tin Học Hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam phát hành nhằm truy tìm tiếp xúc và cảnh báo người nhiễm COVID-19 bằng cách sử dụng giao thức BLE.  ung-dung-Bluezone1ung-dung-Bluezone1

Những ngày hè tháng 7, đi tới đâu chúng tôi cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi diện mạo ở vùng nông thôn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi bởi những tuyến đường đất đã được thay thế bằng con đường bê tông mới trải dài khắp các thôn, xóm.

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển sinh viên chức

làm việc tại BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu,

chỉ tiêu năm 2019 Xem tại đây

Thông báo địa điểm thi, thời gian niêm yết số báo danh, phòng thi, thời gian bắt đầu thi của phần thi môn nghiệp vụ chuyển ngành, cụ thể như sau:

1. Địa điểm thi: Phòng họp số 03 - Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

2. Thời gian niêm yết số báo danh, phòng thi: 15 giờ 30 phút, ngày 29/5/2020, tại Phòng họp số 3 - Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

3. Thời gian thi: Ngày 30/5/2020, từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp về phòng Nội vụ huyện Mai Châu để được xem xét, giải quyết./.

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 16/12/2019 của y ban nhân dân huyện Mai Châu về việc tuyn dụng công chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019;

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 2 của Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019;

Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019 thông báo kết quả thi vòng 2 môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau:

(Có bảng tồng hợp kết quả kèm theo Xem tại đây)

Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019 thông báo để thí sinh được biết. Nếu có thắc mắc gì về kết quả trên, đề nghị thí sinh phản ánh về Hội đồng thi tuyển (qua phòng Nội vụ) trước ngày 16/6/2020 để Hội đồng thi tuyển xem xét. Nếu quá thời hạn trên mà thí sinh không có ý kiến gì, Hội đồng thi tuyển sẽ lấy kết quả trên để làm căn cứ xét trúng tuyển theo quy định./.

THÔNG BÁO: Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mai Châu năm 2020

Số lượng, đối tượng đăng ký tiếp nhận Xem tại đây