Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội;

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của bệnh viêm đường hô hp cp của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Công văn số 105/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

y ban nhân dân huyện Mai Châu thông báo tạm dừng Lễ hội Xên Mường huyện Mai Châu năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 03/02/2020 (tức ngày 10 tháng giêng năm Canh Tý) tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu;

Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu trân trọng thông báo./.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU

Đặng Mai Sơn