Tin nổi bật

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển sinh viên chức

làm việc tại BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu,

chỉ tiêu năm 2019 Xem tại đây

Thông báo địa điểm thi, thời gian niêm yết số báo danh, phòng thi, thời gian bắt đầu thi của phần thi môn nghiệp vụ chuyển ngành, cụ thể như sau:

1. Địa điểm thi: Phòng họp số 03 - Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

2. Thời gian niêm yết số báo danh, phòng thi: 15 giờ 30 phút, ngày 29/5/2020, tại Phòng họp số 3 - Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

3. Thời gian thi: Ngày 30/5/2020, từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Nếu có vấn đề gì thắc mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp về phòng Nội vụ huyện Mai Châu để được xem xét, giải quyết./.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Hà Thị Thuần