Văn bản pháp quy
Tổng quan Tìm kiếm Up
Category: Công văn

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-06-04
700.27 KB
104
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-05-22
795.98 KB
77
Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức huyện Mai Châu 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-05-18
355.72 KB
108
UBND huyện Tân lạc Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-05-15
477.05 KB
89
THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, chỉ tiêu năm 2019

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-05-14
719.57 KB
90
Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-04-24
615.53 KB
79
Thông báo tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Mai Châu năm 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-04-16
511.21 KB
149
Phát động Giải Búa liềm vàng tỉnh Hòa Bình năm 2020

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-04-15
962 KB
58
Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào Tạo huyện Mai Châu (chỉ tiêu năm 2019)

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-03-10
760.88 KB
231
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu chỉ tiêu năm 2019

Tải về
Tải về
Created
Size
Tải về
2020-02-20
949.77 KB
203