Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019: xem tại đây

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019

Nhấn vào đây

Thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019:  Nhấn vào đây

Mọi thông tin, đănng ký đóng góp ủng hộ xin gửi về: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mai Châu, kể từ ngày 19/12/2019 đến ngày 15/01/2020.  hinh-anh-ban-phao-hoa-dep-nhat 

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019: Nhấn vào đây để tải