UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU

Mai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2019

THƯ NGỎ

Vận động hỗ trợ (tự nguyện) kinh phí bắn pháo hoa

 

   Trong những năm qua, việc tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa nhân dịp Tết Nguyên đán tại huyện đã tạo không khí sôi nổi, tinh thần phấn khởi, vui xuân đón tết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

   Thực hiện văn bản số 8224/VPUBND-TH, ngày 17/12/2019 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc tổ chức bắn pháo hoa tại các huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Uỷ ban nhân dân huyện kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tấm lòng của mình quan tâm, hỗ trợ kinh phí để huyện có điều kiện tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa nhan dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại huyện Mai Châu.

   Việc tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì sự phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu xin được ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện.

   

   

   Xin trân trọng cảm ơn!

KÍNH THƯ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Phạm Văn Hoàn