Thông báo kết quả phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu năm 2019:  Nhấn vào đây