Ngày 9/6/2020, đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Trần Quốc Trường, phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Mai Châu.

 t

Tính đến thời điểm này, huyện Mai Châu đã chi trả cho 17.656 người thuộc các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là hơn 14,8 tỷ đồng. Hiện, huyện đang chỉ đạo các địa phương tiến hành ra soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Để đảm bảo công khai, đúng đối tượng, các địa phương đã thực hiện niêm yết danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, thị trấn; nhà văn hóa xóm bản để người dân biết, tham gia giám sát sớm phát hiện sai sót nếu có để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đến nay, huyện Mai Châu vẫn chưa có đơn thư khiếu nại của người dân liên quan đến việc rà soát, chi trả các đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do một số đối tượng chưa được xác định rõ ràng, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm người lao động. Tại một số xã vẫn còn hiện tượng bỏ sót đối tượng cụ thể một số hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ nhưng không có tên trong danh sách được hỗ trợ. Vẫn còn việc lập danh sách trùng đối tượng nhưng đã kịp thời khắc phục.

Sau khi đi kiểm tra tại xã Chiềng Châu và thị trấn Mai Châu, đoàn giám sát đề nghị huyện Mai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong việc rà soát, thẩm định, chi trả các đối tượng. Tăng cường phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát, kiểm tra tại các xã đảm bảo chỉ trả đúng người, đúng đối tượng, tránh sai phạm trong quá trình thực hiện, đối với các trường hợp vi phạm cần xử lý nghiêm.

Thanh Loan (Trung tâm VHTT&TT)