Phát huy kết quả đạt được tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của Huyện Mai Châu diễn ra tại xã Pà Cò. Tháng 7/2020, Huyện đoàn Mai Châu đã chỉ đạo Đoàn xã Hang Kia tổ chức ra mắt mô hình đoạn đường thanh niên tự quản về môi trường có chiều dài 1km tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia (bắt đầu từ Homestay Y Múa đến sân vận động và Nhà Văn hóa xóm Hang Kia).

 mô hình sọt rác tN XD NTM

Mô hình đoạn đường thanh niên tự quản không phải là mô hình mới, tuy nhiên để phát huy được hiệu quả và phù hợp với cơ sở đòi hỏi phải có sự nghiên cứu cụ thể. Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, làm cỏ, thu nhặt rác 2 bên đường làm sạch đoạn đường thường xuyên và đặt 20 thùng rác thân thiện với Môi trường dọc đường liên xóm.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã Hang Kia còn tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường, làng bản thực hiện nếp sống văn minh.

 Mô hình tại HK

Mô hình được ra mắt cũng chính là mô hình được Huyện đoàn chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn cơ sở - Đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới cùng với mô hình tiêu biểu của các đơn vị như: Thị trấn Mai Châu, Đoàn xã Tòng Đậu, Đoàn xã Nà Phòn, Đoàn xã Pà Cò, Đoàn xã Chiềng Châu…

Có thể thấy, mô hình xây dựng đoạn đường thanh niên tự quản về môi trường do Đoàn xã Hang Kia đảm nhận và phát động có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng xã ngày một giàu đẹp, văn minh, phát triển du lịch công đồng tại địa phương.

                                                              Thanh Huyền (Huyện đoàn Mai Châu)